top of page
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Yeşilce Mah.Emirşah Sok. No.21-1 Kağıthane İstanbul adresinde faaliyet gösteren Soup Agency Organizasyon Eğitim Yönetim Dan.Ltd. Şti(“Şirket”) ile  www.soupclass.com adlı sitede (“Site”) form doldurarak  hizmet talep eden kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Şirket, Kullanıcılar’ın ev ve iş yaşamı konularındaki ihtiyaçlarını Şirket’in çeşitli kriterlere tabi olarak seçtiği uzman kişiler (“Yüklenici”) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme ve/veya Site’de belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

 

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı Hizmetler’i satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

 

3.3 Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

 

3.4 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

 

3.5 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

3.6 Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, Hizmet’in verilmesi için Kullanıcı tarafından sağlanan isim, adres, telefon, ev veya işyerine ilişkin özellikler ve sair bilgileri ilgili Yükleniciler’e açıklayabilecek, ilgili Yüklenici Hizmet’in verilmesi için bu bilgileri saklayıp kullanabilecektir.

 

3.7 Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

 

3.8 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

 

3.9 Kullanıcı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 9 kapsamında yapılacak sigorta primi ödemelerinin ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu, Yüklenici’nin sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, Kullanıcı’nın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.

 

3.10 Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’nin uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

 

4. Hizmetler’e İlişkin Koşullar

4.1 Kullanıcılar’a Site üzerinden erişim sağlanan Hizmetler Yükleniciler tarafından sağlanmakta olup Şirket, yalnızca Kullanıcılar’a ihtiyaçlarına uygun Yükleniciler bulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Şirket’in Yükleniciler tarafından sağlanan Hizmet’in içeriğine, Yüklenici’nin fiil ve eylemlerine, Hizmetler sırasında veya Hizmetler’le ilişkili olarak Yüklenici nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir.

 

4.2 Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için, talep ettiği Hizmet’in kapsamını Site üzerinde kendisine sunulan seçenekler vasıtasıyla tam ve doğru olarak bildirecektir. Kullanıcı, Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde, buna ilişkin ekstra ücretin kendisinden talep edilebileceğini yahut Hizmet’in verilmesinin Şirket yahut Yüklenici tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. Kullanıcı, Hizmet’i satın alırken seçmediği ek hizmetleri Hizmetler’in sağlanması sırasında Yüklenici’den talep edemeyecektir.

 

4.3 Kullanıcı, Site üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte müsait olan herhangi bir Yüklenici ile otomatik olarak eşleştirilir. Şirket, Kullanıcı’nın daha önce Hizmeti’nden memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir Yüklenici ile eşleştirilmeyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın, Hizmet’in iptaline ilişkin koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i sağlayacak Yüklenici’yi reddetme hakkı bulunmamaktadır.

 

4.4 Kullanıcı, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini Hizmet saatinden en geç 24 saat önce Şirket’e bildirecektir. Kullanıcı Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, Şirket’in yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. Şirket, ücretsiz iptale ilişkin kuralları Site’de yayınlanmak suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

 

4.5 Kullanıcı’ya, müteakip Hizmet alımlarında daha önce kendisine Hizmet sağlayan Yüklenici’den Hizmet talep edebilme imkanı tanınacaktır. Kullanıcı, ilgili Yüklenici’nin seçilen gün ve saatte Hizmet’i sağlayabilir durumda olmaması, Yüklenici’nin Hizmet’i vermeyi reddetmesi, Yüklenici ile Şirket arasındaki sözleşmenin sona ermesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle Hizmet’in talep ettiği Yüklenici tarafından sağlanamayabileceğini kabul eder.

 

4.6 Şirket, herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut herhangi bir Kullanıcı’ya Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir.

 

4.7 Kullanıcı, Yüklenici ile Site dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Yüklenici ile Şirket’i aradan çıkararak anlaşma yapması halinde Şirket’e 6 bin (altıbin) Türk Lirası tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder. Kullanıcı’nın, yeni Hizmet talebi, satın alınan Hizmetler’in gün ve saatinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere Hizmetler’e ilişkin olarak Yüklenici ile Site dışında başka bir kanaldan iletişime geçmesi halinde, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ödemelere, Hizmet’in sağlanıp sağlanamamasına ve Kullanıcı ile Yüklenici arasındaki sair hususlara ilişkin Şirket’in sorumluluğuna gidilemeyecek, Kullanıcı Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir.

 

4.8 Kullanıcı, Yüklenici’nin Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları Yüklenici’ye temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine Yüklenici’nin zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’nın kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Kullanıcı ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

4.9 Kullanıcı, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, Yüklenici’yi belirlenen süreden fazla online, ev veya işyerinde tutamayacağını, Yüklenici’den satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

 

4.10 Kullanıcı, Hizmet’in verileceği ev ve işyerindeki eşyaların güvenliğinin sağlanmasının, Yüklenici’ye anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.11 Hizmetler’e ilişkin bedeller Kullanıcı’nın seçtiği Hizmet’in kapsamına göre hesaplanacak ve Hizmet’in seçilip Site üzerinde işlemin tamamlanmasını takiben Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilecek yahut Kullanıcı tarafından Şirket’in Site’de bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir. Şirket tarafından her zaman Site’de çeşitli Hizmetler’in ücretsiz, indirimli veya kampanyalı olarak sunulması imkanı bulunmakta olup Şirket her zaman söz konusu ücretsiz, indirimli veya kampanyalı hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip Hizmet’i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Böyle bir durumda Kullanıcılar’ın ilgili Hizmetler’den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Hizmetler’le ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

 

4.12 Kullanıcılar, Hizmet talebi oluştururken Site’de kendilerine sunulan seçeneklerden düzenli Hizmet talebi seçeneğini tercih edebilirler. Kullanıcının Düzenli Hizmet isteğinde bulunduğu durumda düzenli Hizmet talebi ile birlikte periyodik Hizmet alımı taahhüt edilmiş olup Hizmet bedeline Soup Class tarafından indirim uygulanacaktır. Kullanıcılar taahhüde uygun davranışlarda bulunmayı, işbu taahhüde aykırı olarak Hizmet talebinin dördüncü Hizmet’in alınmasından önce iptal edilmesi halinde tamamlanmış olan Hizmetler için uygulanmış olan indirimlerin Soup Class tarafından geri tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

 

5.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’nin sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.3 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

5.4 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

5.5 Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 

6. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

7.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Site’deki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

 

7.2 Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

bottom of page